RCPÚ / Vzdelávanie

Vzdelávanie

K hlavným aktivitám regionálneho centra, okrem mentoringu, patrí vzdelávanie. Tešíme sa na výmenu skúseností, diskusie a workshopy na aktuálne témy. Za zmysluplné a potrebné považujeme aj mapovanie vzdelávacích potrieb okresov Banská Bystrica a Brezno v podpore pedagogických a odborných zamestnancov.


Aktuálna ponuka vzdelávacích aktivít


NOVÉ: ONLINE WEBINÁR

20. júna 2023: Identifikácia detí a mladých ľudí v období dospievania – citlivosť práce v oblasti sexuálnej orientácie, špecifiká transdiverzity, transrodovosti

 • miesto konania: online webinár cez platformu ZOOM 
 • čas: 16:00 – 18:00 
 • lektorky: Viera Hincová z A Centrum a Aneta Chlebničanová

  NOVÉ: ONLINE WEBINÁR

  5. júna 2023: Neurodiverzita – práca s deťmi a mladými ľuďmi na spektre autizmu

  • miesto konania: online webinár cez platformu ZOOM 
  • čas: 16:00 – 18:00 
  • lektorka: Viera Hincová z A Centrum 

   22. júna 2023: Wellbeing pedagogických a odborných zamestnancov (workshop) 

   • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica  
   • čas: 14:00 – 17:00 
   • lektorky: Ingrid Horváthová, Janette Jirkuv Lacková 

   8. júna 2023: Wellbeing pedagogických a odborných zamestnancov (workshop)   

   • miesto konania: Space centrum, Kuzmányho 8, Brezno  
   • čas: 14:00 – 17:00 
   • lektorky: Ingrid Horváthová, Lucia Skokanová 

   8. júna 2023: Kurikulárna reforma (facilitovaná diskusia)

   • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica  
   • čas: 14:00 – 17:00 
   • lektori: Jana Marcineková, Marek Čiernik 

   7. júna 2023: Kurikulárna reforma (facilitovaná diskusia)  

   • miesto konania: Space centrum, Kuzmányho 8, Brezno 
   • čas: 14:00 – 17:00 
   • lektori: Jana Marcineková, Marek Čiernik 

   31. mája 2023: Komunikačné zručnosti 1 – spätná väzba ako dar (workshop) 

   • miesto konania: Space centrum, Kuzmányho 8, Brezno 
   • čas: 14:00 – 17:00 
   • lektori: Andrea Podhorská, Erich Tomasch – Teach for Slovakia

   25. mája 2023: Hodnotenie vzdelávacích výsledkov (workshop) 

   • téma: ako hodnotíme našich žiakov – sme viac koučovia alebo tréneri? 
   • miesto konania: Space centrum, Kuzmányho 8, Brezno
   • čas: 14:00 – 17:00 
   • lektori: Andrea Podhorská, Marek Čiernik 

   23. mája 2023: Hodnotenie vzdelávacích výsledkov (workshop)  

   • téma: ako hodnotíme našich žiakov – sme viac koučovia alebo tréneri? 
   • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica 
   • čas: 14:00 – 17:00 
   • lektori: Andrea Podhorská, Marek Čiernik 

   18. mája 2023: Dobrovoľníctvo na základných školách (facilitovaná diskusia) 

   • miesto konania: Space centrum, Kuzmányho 8, Brezno 
   • čas: 14:00 – 16:00  
   • facilitátorky: Lucia Skokanová, Andrea Podhorská  hostia: lektorky Centra dobrovoľníctva 

   ZRUŠENÉ

   17. mája 2023: Kooperatívne riešenie konfliktov III – školská mediácia (workshop) 

   • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica 
   • čas: 13:00 – 16:00 
   • lektorka: Aneta Chlebničanová 

   16. mája 2023: Dobrovoľníctvo na základných školách (facilitovaná diskusia) 

   • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica 
   • čas: 14:00 – 16:00  
   • facilitátorky: Lucia Skokanová, Andrea Podhorská 
   • hostia: lektorky Centra dobrovoľníctva 

   11. mája 2023: Umelá inteligencia vo vzdelávaní (prednáška spojená s diskusiou) 

   • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica 
   • čas: 13:00 – 15:00  
   • prednášajúci: doc. RNDr. Martin Takáč, PhD. z Katedry aplikovanej informatiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK
   • moderátor diskusie: Ondrej Gallo z Nadácie pre deti Slovenska
   • publikum: učitelia a učiteľky základných a stredných škôl (aj žiaci a žiačky)

   11. mája 2023: Získavanie zdrojov pre školy – grantové programy a ich možnosti (workshop) 

   • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica 
   • čas: 9:00 – 12:00 
   • lektori: Ondrej Gallo, Aneta Chlebničanová

   10. máj 2023: Vysoko efektívne učenie III (workshop) 

   • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica 
   • čas: 13:00 – 16:00
   • lektorka: Aneta Chlebničanová 

   4. máj 2023: Krízové situácie v škole (facilitovaná diskusia)

   • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica 
   • čas: 14:00 – 16:00
   • lektori: Lucia Skokanová, Aneta Chlebničanová
   • hosť: psychologička Michaela Souček Vaňová

   Predchádzajúce aktivity


   27. apríl 2023: Učiteľ ako facilitátor (workshop)

   • téma: Rola učiteľa ako facilitátora
   • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica
   • čas: 13:00 – 16:00
   • lektori: Aneta Chlebničanová, Marek Balážovič

   20. apríl 2023: Životné zručnosti (workshop)

   • téma: Rozvoj sociálnych a osobnostných kompetencií
   • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica
   • čas: 14:00 – 16:00
   • lektorky: Lucia Skokanová, Ingrid Horváthová

   13. apríl 2023: Ako na medzipredmetové projekty s BBC micro:bit (prednáška)

   • téma: Prepájanie informatiky s prírodovednými, spoločensko-vednými a inými predmetmi (hudobná a výtvarná výchova)
   • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica
   • čas: 14:00 – 16:00
   • lektor: Marek Hansell (Učíme s Hardvérom)

   30. marec 2023: Životné zručnosti (workshop)

   • téma: Rozvoj sociálnych a osobnostných kompetencií
   • miesto konania: Space centrum, Kuzmányho 8, Brezno
   • čas: 14:00 – 16:00
   • lektorky: Lucia Skokanová, Ingrid Horváthová

   22. marec 2023: Komunikačné nástroje: od empatie k vyjednávaniu (kontinuálne vzdelávanie)

   • téma: Kooperatívne riešenie problémov a konfliktov, 2. časť
   • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica
   • čas: 13:00 – 16:00
   • lektorka: Aneta Chlebničanová

   15. marec 2023: Vysoko efektívne učenie, 2. časť (kontinuálne vzdelávanie)

   • téma: Zmysluplný obsah – Bloomova taxonómia i tvorba aplikačných úloh
   • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica
   • čas: 13:00 – 17:00
   • lektorka: Aneta Chlebničanová

   9. marec 2023: Spolupráca s rodičmi (workshop)

   • téma: Príležitosti a výzvy spolupráce s rodičmi
   • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica
   • čas: 14:00 – 16:00
   • lektorky: Jana Marcineková, Andrea Podhorská

   23. február 2023: Hejného metóda (workshop)

   • téma: Výmena skúseností z praxe s Hejného metódou
   • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica
   • čas: 14:00 – 17:00
   • lektorky: Jana Marcineková, Miroslava Janovcová

   16. február 2023: Veda nie je nuda (workshop)

   • téma: Zážitky vo vede/Science
   • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica
   • čas: 14:00 – 17:00
   • lektori: Janette Jirkův Lacková, Marek Balážovič

   15. február 2023: Ako riešiť problémy? (kontinuálne vzdelávanie)

   • téma: Kooperatívne riešenia problémov a konfliktov (1. časť)
   • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica
   • čas: 14:00 – 17:00
   • lektorka: Aneta Chlebničanová

   8. február 2023: Vysoko efektívne učenie, 1. časť (kontinuálne vzdelávanie)

   • téma: Mozgovosúhlasné prostredie a jeho zložky v učení
   • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica
   • čas: 13:00 – 17:00
   • lektorka: Aneta Chlebničanová

   Vznik a financovanie

   Vznik regionálnych centier na podporu učiteľov iniciovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu ako jednu z kľúčových reforiem Plánu obnovy a odolnosti SR a uskutočňuje ju v spolupráci s regionálnymi partnermi vo všetkých regiónoch Slovenska.

   Fungovanie regionálnych centier bude v rokoch 2022 – 2025 finančne zabezpečené z Plánu obnovy a odolnosti SR (Komponent 7, Reforma 1).