RCPÚ / Vzdelávanie

Vzdelávanie

K hlavným aktivitám regionálneho centra, okrem mentoringu, patrí vzdelávanie. Tešíme sa na výmenu skúseností, diskusie a workshopy na aktuálne témy. Za zmysluplné a potrebné považujeme aj mapovanie vzdelávacích potrieb okresov Banská Bystrica a Brezno v podpore pedagogických a odborných zamestnancov.


Aktuálna ponuka vzdelávacích aktivít


8. február 2023: Vysoko efektívne učenie, 1. časť (kontinuálne vzdelávanie)

 • téma: Mozgovosúhlasné prostredie a jeho zložky v učení
 • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica
 • čas: 13:00 – 17:00
 • lektorka: Aneta Chlebničanová

15. február 2023: Ako riešiť problémy? (kontinuálne vzdelávanie)

 • téma: Kooperatívne riešenia problémov a konfliktov (1. časť)
 • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica
 • čas: 14:00 – 17:00
 • lektorka: Aneta Chlebničanová

16. február 2023: Veda nie je nuda (workshop)

 • téma: Zážitky vo vede/Science
 • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica
 • čas: 14:00 – 17:00
 • lektori: Janette Jirkův Lacková, Marek Balážovič

23. február 2023: Hejného metóda (workshop)

 • téma: Výmena skúseností z praxe s Hejného metódou
 • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica
 • čas: 14:00 – 17:00
 • lektorky: Jana Marcineková, Miroslava Janovcová

9. marec 2023: Spolupráca s rodičmi (workshop)

 • téma: Príležitosti a výzvy spolupráce s rodičmi
 • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica
 • čas: 14:00 – 16:00
 • lektorky: Jana Marcineková, Andrea Podhorská

22. marec 2023: Komunikačné nástroje: od empatie k vyjednávaniu (kontinuálne vzdelávanie)

 • téma: Kooperatívne riešenie problémov a konfliktov, 2. časť
 • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica
 • čas: 13:00 – 16:00
 • lektorka: Aneta Chlebničanová

13. apríl 2023: Ako na medzipredmetové projekty s BBC micro:bit (prednáška)

 • téma: Prepájanie informatiky s prírodovednými, spoločensko-vednými a inými predmetmi (hudobná a výtvarná výchova)
 • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica
 • čas: 14:00 – 16:00
 • lektor: Marek Hansell (Učíme s Hardvérom)

27. apríl 2023: Učiteľ ako facilitátor (workshop)

 • téma: Rola učiteľa ako facilitátora
 • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica
 • čas: 13:00 – 16:00
 • lektori: Aneta Chlebničanová, Marek Balážovič

15. marec 2023: Vysoko efektívne učenie, 2. časť (kontinuálne vzdelávanie)

 • téma: Zmysluplný obsah – Bloomova taxonómia i tvorba aplikačných úloh
 • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica
 • čas: 13:00 – 17:00
 • lektorka: Aneta Chlebničanová

30. marec 2023: Životné zručnosti (workshop)

 • téma: Rozvoj sociálnych a osobnostných kompetencií
 • miesto konania: Space centrum, Kuzmányho 8, Brezno
 • čas: 14:00 – 16:00
 • lektorky: Lucia Skokanová, Ingrid Horváthová

20. apríl 2023: Životné zručnosti (workshop)

 • téma: Rozvoj sociálnych a osobnostných kompetencií
 • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica
 • čas: 14:00 – 16:00
 • lektorky: Lucia Skokanová, Ingrid Horváthová

4. máj 2023: Krízové situácie v škole (facilitovaná diskusia so psychologičkou Michaelou Souček Vaňovou)

 • téma: Overené postupy riešenia krízových situácií v škole
 • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica
 • čas: 14:00 – 16:00
 • lektorky: Aneta Chlebničanová, Lucia Skokanová

Vznik a financovanie

Vznik regionálnych centier na podporu učiteľov iniciovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu ako jednu z kľúčových reforiem Plánu obnovy a odolnosti SR a uskutočňuje ju v spolupráci s regionálnymi partnermi vo všetkých regiónoch Slovenska.

Fungovanie regionálnych centier bude v rokoch 2022 – 2025 finančne zabezpečené z Plánu obnovy a odolnosti SR (Komponent 7, Reforma 1).