RCPÚ / Vzdelávanie

Vzdelávanie

K hlavným aktivitám regionálneho centra, okrem mentoringu, patrí vzdelávanie. Tešíme sa na výmenu skúseností, diskusie a workshopy na aktuálne témy. Za zmysluplné a potrebné považujeme aj mapovanie vzdelávacích potrieb okresov Banská Bystrica a Brezno v podpore pedagogických a odborných zamestnancov.


Aktuálna ponuka vzdelávacích aktivít


14.5.2024: Integrovaný blok – blokové vyučovanie (workshop)

Integrovaný blok ako vyučovacia jednotka, štruktúra bloku a rôzne typy blokov.

 • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica
 • čas: 14:00 – 17:30
 • lektorka: Juliana Kánová

24.4.2024: Facilitácia – učiteľ/ka ako facilitátor/ka  (workshop)

Čo znamená facilitácia a ako to vyzerá v triede? Aké zručnosti používajú facilitátor alebo facilitátorka? Ako sa deti môžu stať expertmi na učenie?

 • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica
 • čas: 14:00 – 17:00
 • lektorky: Andrea Podhorská, Aneta Chlebničanová

25.4.2024: Čitateľská gramotnosť (workshop)

Čítanie s porozumením a jeho výzvy vzhľadom na súčasný stav medzinárodných meraní. Individuálny prístup v rozvoji čitateľskej gramotnosti.

 • cieľová skupina: učiteľky a učitelia prvého stupňa
 • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica
 • čas: 14:00 – 16:00
 • lektorka: Jana Marcineková

Predchádzajúce aktivity


15.3.2024: Podporné tímy v školách (celodenný workshop)

Ako tvoriť školské podporné tímy, aké sú ich úlohy, aké kompetencie majú členovia a členky podporných tímov v školách, napríklad aj v rámci podporných opatrení?

 • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica
 • čas: 9:00 – 16:00
 • lektorky: Lucia Kubíny ( špeciálny pedagóg), Miška Souček Vaňová (psychológ, psychoterapeutka), Lucia Skokanová (mentorka RCPU)

ZRUŠENÉ – 21.3.2024: Erasmus plus projekty pre školy (prednáška)

Možnosti a tvorba projektov v rámci programu Erazmus plus pre školy.

 • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica
 • čas: 14:00 – 16:00
 • lektorky: Kristína Zelná, Lucia Skokanová

29.2.2024: Príprava žiakov a žiačok na štúdium na stredných školách – príležitosti a výzvy

Predstavenie pripravovaných zmien v profile absolventa gymnázia J.G. Tajovského. Kritériá prijímacieho konania, skúsenosti a výzvy v príprave žiakov a žiačok ZŠ na prijímacie konanie školy.

 • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica
 • čas: 14:00 – 16:30
 • lektor: Marek Balážovič (riaditeľ gymnázia J.G. Tajovského)

7.3.2024: Rozvoj životných zručností (workshop)

Ako rozvíjať u detí sociálne a osobnostné kompetencie v škole? Ktoré kompetencie sú nevyhnutnou súčasťou úspešného, spokojného života aj nového školského vzdelávacieho programu?

 • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica
 • čas: 14:00 – 16:30
 • lektorky: Lucia Skokanová, Ingrid Horváthová

15.2.2024: Kooperatívne riešenia konfliktov III. / workshop (kontinuálne vzdelávanie)

Workshop je pokračovaním dvoch predchádzajúcich častí. Predpokladom účasti je účasť na predchádzajúcich workshopoch.

 • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica
 • čas: 14:00 – 17:00
 • lektorka: Aneta Chlebničanová

28.2.2024: Vysoko efektívne učenie III. / workshop (kontinuálne vzdelávanie)

Workshop je pokračovaním dvoch predchádzajúcich častí. Predpokladom účasti je účasť na predchádzajúcich workshopoch.

 • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica
 • čas: 14:00 – 17:00
 • lektorka: Aneta Chlebničanová

8.2.2024: Spätná väzba – Ako komunikovať jasne, objektívne a efektívne (workshop)

Spätná väzba ako nástroj komunikácie medzi učiteľmi, žiakmi, rodičmi, ale aj ako súčasť fomatívneho hodnotenia.

 • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica
 • čas: 14:00 – 17:00
 • lektorka a lektor: Andrea Podhorská, Erik Tomásch (Teach for Slovakia)

13.2.2024: Integrovaný blok – blokové vyučovanie (workshop)

Integrovaný blok ako vyučovacia jednotka, štruktúra bloku a rôzne typy blokov.

 • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica
 • čas: 14:00 – 17:00
 • lektorka: Juliana Kánová

11.10.2023: Vysoko efektívne učenie I./ workshop (kontinuálne vzdelávanie)

 • iesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica 
 • čas: 14:00 – 17:30
 • lektorka: Aneta Chlebničanová 

18.10.2023: Kooperatívne riešenie konfliktov I./ workshop (kontinuálne vzdelávanie)

 • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica 
 • čas: 14:00 – 17:30
 • lektorka: Aneta Chlebničanová

19.10.2023: Ako hovoriť v škole o nástrahách na sociálnych sieťach (workshop)

 • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica 
 • čas: 14:00 – 17:00
 • letor: Vladimír Šnídl (novinár špecializujúci sa na šírenie dezinformácií na sociálnych sieťach a v online priestore)
 • Učitelia a učiteľky budú oboznámení s tým, čo konzumujú ich žiaci a žiačky na sociálnych sieťach a dostanú tipy, ako by mohli šíriť osvetu v tejto oblasti.

9.11.2023: Wellbeing učiteľov (workshop)

 • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica 
 • čas: 14:00 – 16:30
 • lektorky: Ingrid Horváthová, Lucia Skokanová

15.11.2023: Vysoko efektívne učenie II./ workshop (kontinuálne vzdelávanie)

 • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica 
 • čas: 14:00 – 17:30
 • lektorka: Aneta Chlebničanová 
 • Workshop je pokračovaním prvej časti. Predpokladom účasti je účasť na prvom workshope.

22.11.2023: Kooperatívne riešenie konfliktov II./ workshop (kontinuálne vzdelávanie)

 • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica 
 • čas: 14:00 – 17:30
 • lektorka: Aneta Chlebničanová
 • Workshop je pokračovaním prvej časti. Predpokladom účasti je účasť na prvom workshope.

23.11.2023: Inovované kurikulum (workshop)

 • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica 
 • čas: 13:00 – 16:30
 • lektorky: Eva Lašová. Jana Marcineková

30.11.2023: Hodnotenie vzdelávacích výsledkov (workshop)

 • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica 
 • čas: 14:00 – 17:00
 • lektori: Andrea Podhorská, Marek Čiernik

7.12.2023: Dobrovoľníctvo na základných školách (diskusia v spolupráci s Centrom dobrovoľníctva)

 • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica 
 • čas: 14:00 – 16:00
 • lektorky: Lucia Skokanová, Andrea Podhorská

20. júna 2023: Identifikácia detí a mladých ľudí v období dospievania – citlivosť práce v oblasti sexuálnej orientácie, špecifiká transdiverzity, transrodovosti

 • miesto konania: online webinár cez platformu ZOOM 
 • čas: 16:00 – 18:00 
 • lektorky: Viera Hincová z A Centrum a Aneta Chlebničanová

5. júna 2023: Neurodiverzita – práca s deťmi a mladými ľuďmi na spektre autizmu

 • miesto konania: online webinár cez platformu ZOOM 
 • čas: 16:00 – 18:00 
 • lektorka: Viera Hincová z A Centrum 

22. júna 2023: Wellbeing pedagogických a odborných zamestnancov (workshop) 

 • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica  
 • čas: 14:00 – 17:00 
 • lektorky: Ingrid Horváthová, Janette Jirkuv Lacková 

8. júna 2023: Wellbeing pedagogických a odborných zamestnancov (workshop)   

 • miesto konania: Space centrum, Kuzmányho 8, Brezno  
 • čas: 14:00 – 17:00 
 • lektorky: Ingrid Horváthová, Lucia Skokanová 

8. júna 2023: Kurikulárna reforma (facilitovaná diskusia)

 • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica  
 • čas: 14:00 – 17:00 
 • lektori: Jana Marcineková, Marek Čiernik 

7. júna 2023: Kurikulárna reforma (facilitovaná diskusia)  

 • miesto konania: Space centrum, Kuzmányho 8, Brezno 
 • čas: 14:00 – 17:00 
 • lektori: Jana Marcineková, Marek Čiernik 

31. mája 2023: Komunikačné zručnosti 1 – spätná väzba ako dar (workshop) 

 • miesto konania: Space centrum, Kuzmányho 8, Brezno 
 • čas: 14:00 – 17:00 
 • lektori: Andrea Podhorská, Erich Tomasch – Teach for Slovakia

25. mája 2023: Hodnotenie vzdelávacích výsledkov (workshop) 

 • téma: ako hodnotíme našich žiakov – sme viac koučovia alebo tréneri? 
 • miesto konania: Space centrum, Kuzmányho 8, Brezno
 • čas: 14:00 – 17:00 
 • lektori: Andrea Podhorská, Marek Čiernik 

23. mája 2023: Hodnotenie vzdelávacích výsledkov (workshop)  

 • téma: ako hodnotíme našich žiakov – sme viac koučovia alebo tréneri? 
 • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica 
 • čas: 14:00 – 17:00 
 • lektori: Andrea Podhorská, Marek Čiernik 

18. mája 2023: Dobrovoľníctvo na základných školách (facilitovaná diskusia) 

 • miesto konania: Space centrum, Kuzmányho 8, Brezno 
 • čas: 14:00 – 16:00  
 • facilitátorky: Lucia Skokanová, Andrea Podhorská  hostia: lektorky Centra dobrovoľníctva 

ZRUŠENÉ

17. mája 2023: Kooperatívne riešenie konfliktov III – školská mediácia (workshop) 

 • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica 
 • čas: 13:00 – 16:00 
 • lektorka: Aneta Chlebničanová 

16. mája 2023: Dobrovoľníctvo na základných školách (facilitovaná diskusia) 

 • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica 
 • čas: 14:00 – 16:00  
 • facilitátorky: Lucia Skokanová, Andrea Podhorská 
 • hostia: lektorky Centra dobrovoľníctva 

11. mája 2023: Umelá inteligencia vo vzdelávaní (prednáška spojená s diskusiou) 

 • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica 
 • čas: 13:00 – 15:00  
 • prednášajúci: doc. RNDr. Martin Takáč, PhD. z Katedry aplikovanej informatiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK
 • moderátor diskusie: Ondrej Gallo z Nadácie pre deti Slovenska
 • publikum: učitelia a učiteľky základných a stredných škôl (aj žiaci a žiačky)

11. mája 2023: Získavanie zdrojov pre školy – grantové programy a ich možnosti (workshop) 

 • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica 
 • čas: 9:00 – 12:00 
 • lektori: Ondrej Gallo, Aneta Chlebničanová

10. máj 2023: Vysoko efektívne učenie III (workshop) 

 • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica 
 • čas: 13:00 – 16:00
 • lektorka: Aneta Chlebničanová 

4. máj 2023: Krízové situácie v škole (facilitovaná diskusia)

 • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica 
 • čas: 14:00 – 16:00
 • lektori: Lucia Skokanová, Aneta Chlebničanová
 • hosť: psychologička Michaela Souček Vaňová

27. apríl 2023: Učiteľ ako facilitátor (workshop)

 • téma: Rola učiteľa ako facilitátora
 • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica
 • čas: 13:00 – 16:00
 • lektori: Aneta Chlebničanová, Marek Balážovič

20. apríl 2023: Životné zručnosti (workshop)

 • téma: Rozvoj sociálnych a osobnostných kompetencií
 • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica
 • čas: 14:00 – 16:00
 • lektorky: Lucia Skokanová, Ingrid Horváthová

13. apríl 2023: Ako na medzipredmetové projekty s BBC micro:bit (prednáška)

 • téma: Prepájanie informatiky s prírodovednými, spoločensko-vednými a inými predmetmi (hudobná a výtvarná výchova)
 • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica
 • čas: 14:00 – 16:00
 • lektor: Marek Hansell (Učíme s Hardvérom)

30. marec 2023: Životné zručnosti (workshop)

 • téma: Rozvoj sociálnych a osobnostných kompetencií
 • miesto konania: Space centrum, Kuzmányho 8, Brezno
 • čas: 14:00 – 16:00
 • lektorky: Lucia Skokanová, Ingrid Horváthová

22. marec 2023: Komunikačné nástroje: od empatie k vyjednávaniu (kontinuálne vzdelávanie)

 • téma: Kooperatívne riešenie problémov a konfliktov, 2. časť
 • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica
 • čas: 13:00 – 16:00
 • lektorka: Aneta Chlebničanová

15. marec 2023: Vysoko efektívne učenie, 2. časť (kontinuálne vzdelávanie)

 • téma: Zmysluplný obsah – Bloomova taxonómia i tvorba aplikačných úloh
 • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica
 • čas: 13:00 – 17:00
 • lektorka: Aneta Chlebničanová

9. marec 2023: Spolupráca s rodičmi (workshop)

 • téma: Príležitosti a výzvy spolupráce s rodičmi
 • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica
 • čas: 14:00 – 16:00
 • lektorky: Jana Marcineková, Andrea Podhorská

23. február 2023: Hejného metóda (workshop)

 • téma: Výmena skúseností z praxe s Hejného metódou
 • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica
 • čas: 14:00 – 17:00
 • lektorky: Jana Marcineková, Miroslava Janovcová

16. február 2023: Veda nie je nuda (workshop)

 • téma: Zážitky vo vede/Science
 • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica
 • čas: 14:00 – 17:00
 • lektori: Janette Jirkův Lacková, Marek Balážovič

15. február 2023: Ako riešiť problémy? (kontinuálne vzdelávanie)

 • téma: Kooperatívne riešenia problémov a konfliktov (1. časť)
 • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica
 • čas: 14:00 – 17:00
 • lektorka: Aneta Chlebničanová

8. február 2023: Vysoko efektívne učenie, 1. časť (kontinuálne vzdelávanie)

 • téma: Mozgovosúhlasné prostredie a jeho zložky v učení
 • miesto konania: RCPU, Lazovná 5, Banská Bystrica
 • čas: 13:00 – 17:00
 • lektorka: Aneta Chlebničanová

Vznik a financovanie

Vznik regionálnych centier na podporu učiteľov iniciovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu ako jednu z kľúčových reforiem Plánu obnovy a odolnosti SR a uskutočňuje ju v spolupráci s regionálnymi partnermi vo všetkých regiónoch Slovenska.

Fungovanie regionálnych centier bude v rokoch 2022 – 2025 finančne zabezpečené z Plánu obnovy a odolnosti SR (Komponent 7, Reforma 1).