RCPU / Vzdelávanie

Vzdelávanie

K hlavným aktivitám regionálneho centra, okrem mentoringu, patrí vzdelávanie. Tešíme sa na výmenu skúseností, diskusie a workshopy na aktuálne témy. Za zmysluplné a potrebné považujeme aj mapovanie vzdelávacích potrieb okresov Banská Bystrica a Brezno v podpore pedagogických a odborných zamestnancov.


Aktuálne ponuky vzdelávacích aktivít

Obsah sa pripravuje…


Kalendár vzdelávacích aktivít

Obsah sa pripravuje…


Vznik a financovanie

Vznik regionálnych centier na podporu učiteľov iniciovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu ako jednu z kľúčových reforiem Plánu obnovy a odolnosti SR a uskutočňuje ju v spolupráci s regionálnymi partnermi vo všetkých regiónoch Slovenska.

Fungovanie regionálnych centier bude v rokoch 2022 – 2025 finančne zabezpečené z Plánu obnovy a odolnosti SR (Komponent 7, Reforma 1).