My sme tí, ktorí musia niečo zmeniť, hovorí mladý komunitný líder Michal

Michal Urbančok má 17 rokov, pochádza z bratislavského Ružinova, no veľmi rád trávi čas v Čiernom Balogu pri rieke Čierny Hron. Patrí do skupinky 28 mladých ľudí z 2. ročníka nášho programu Spojme hlavy na podporu mladých komunitných lídrov. Michalov projekt je úzko spätý s udržateľnosťou ľudských aktivít v prírode. Trápia ho zmeny klímy a kde už roky pôsobí ako dobrovoľník? Prečítajte si krátky rozhovor s ním.

Mladý komunitný líder Michal Urbančok. Zdroj fotografie: Archív Miša Urbančoka

Z tvojho doterajšieho pôsobenia v našom projekte cítiť, že ti na ochrane prírody a udržateľnosti záleží. Pamätáš si, kde si si k nej vybudoval taký vzťah?

Vzťah k ochrane prírody, environmetalistike a aj prírode ako takej, som si vybudoval práve vďaka občianskemu združeniu VYDRA. Tam nás dobrovoľníkov, ale aj účastníkov táborov, mentálne aj fyzicky vychovávajú prostredníctvom prírody. Klimatické zmeny som si začal uvedomovať a vnímať ich práve vďaka prvému detskému táboru, ktorý som strávil vo Vydrovskej doline. K VYDRE ma priviedla moja mama, ktorá pôsobila v organizácií, ktorá VYDRE predchádzala – Strom života. Vo Vydrovskej doline trávila nie týždne, ako ja, ale mesiace. Pracovala tam ako dobrovoľníčka v programe záchrany Čiernohronskej železničky, ktorá sa tiahne skoro celou obcou Čierny Balog. Projektom, ktorý vo VYDRE pripravujem, jej chcem aspoň čiastočne vrátiť to, čo ma naučila a čo mi za tie roky dala.

Mohol by si nám, ktorí VYDRU nepoznáme, túto organizáciu trochu predstaviť? Čo robíte?

VYDRA – Vidiecka rozvojová aktivita je občianske združenie, ktoré pozostáva z administratívneho vedenia a nás, dobrovoľníkov, väčšinou vo veku od 17 do 23 rokov. Hlavnou aktivitou VYDRY je zachovanie tradícií, kultúrnych a prírodných hodnôt prostredníctvom vydrovských letných táborov vo Vydrovskej doline. VYDRA ďalej organizuje rôzne podujatia v Čiernom Balogu, napríklad roznášanie mikulášskych balíčkov po dedine, alebo rôzne workshopy pre deti. Po novom sa VYDRA podieľa aj na organizovaní animačných programov v lyžiarskom stredisku Ski Čierny Balog.

Vydrovskí dobrovoľníci na mládežáku. Zdroj fotografie: Archív Miša Urbančoka

Pomáhajú takéto aktivity, ako sú detské a mládežnícke tábory, k scitlivovaniu detí a mladých ľudí k životnému prostrediu? Ako vyzerá program jedného takého tábora u vás?

Samozrejme, že pomáhajú. Výsledky pozorujem sám na sebe. Odkedy som vo VYDRE, na veci sa pozerám z úplne iného uhla. VYDRA organizuje dva druhy táborov – mládežnícke pre mladých ľudí nad 15 rokov a detské pre deti do 15 rokov. Detské tábory majú dopredu premyslený program na celý týždeň. Ten obsahuje asi štyri veľké hry na pol dňa, nočnú hru a túru, prípadne výlet autobusom. Celý tábor má nejaký príbeh. V minulých rokoch sa robili napríklad tábory na tému ságy o Harrym Potterovi, alebo o indiánskom kmeni. Do príbehu sa vždy snažíme zakomponovať aj tému ochrany prírody. Potom je tu mládežnícky tábor, ktorý sa začína trojdňovou šľapačkou na táborisko. Nasledujúci týždeň vykonávame dobrovoľnícke práce v spolupráci s obcou Čierny Balog alebo Lesmi Slovenskej republiky. Súčasťou je taktiež príbeh s nejakou environmentálnou témou.

V rámci svojho vlastného projektu chystáš týždenný vzdelávací program pre dobrovoľníkov VYDRY. Povieš nám, ako to bude vyzerať?

Chceme sa pokúsiť o zlepšenie ekologického fungovania VYDRY. Hoci sme enviro organizácia, máme problém stať sa prírode čo najmenej škodní. Chceli by sme začať používať bio mydlá, šampóny a čistiace prostriedky. Počas táborov umývame seba aj riady v potoku, to znamená, že do potoka idú aj tieto prostriedky. Taktiež budeme stavať kompostéry a pec na keramiku a chlieb, aby sme produkovali čo najmenej odpadu.

Už si spomínal, že VYDRA pôsobí v Čiernom Balogu, zrejme tam teda tráviš veľa času. Čo máš na tomto mieste rád a naopak, je tam niečo, na čom treba popracovať, čo sa udržateľnosti alebo ochrany prírody týka?

Na lokalite Čierneho Balogu mám najradšej ticho prírody, všetko je tam kľudné a nič vás nevyrušuje ako v meste, odkiaľ na Balog utekám vždy, keď je to možné. Jedným z problémov okolia sú podľa mňa niektorí obyvatelia obce, ktorí znečisťujú rieku Čierny Hron pretekajúcu dedinou. Hádžu do nej odpad.

Ranná jóga na táborisku. Zdroj fotografie: Archív Miša Urbančoka

Povedal si, že ako hrozbu pre životné prostredie vnímaš aj zmeny klímy. Ako ich podľa teba vníma tvoja generácia, mladí ľudia v tvojom okolí? Cítiš odlišnosti v prístupe?

Na jednej strane sa ľudia o túto problematiku vôbec nezaujímajú, na druhej sa zas o ňu zaujímajú až príliš. Ja si myslím, že sa nachádzam niekde v strede – som si vedomý tejto hrozby, ale nemám z nej veľký strach. Viem, že naša generácia je kľúčová, čo sa klimatických zmien týka. My sme tí, ktorí musia niečo zmeniť.

Plánuješ študovať prírodné vedy alebo ochranu prírody aj na vysokej škole? Nad čím uvažuješ?

Momentálne študujem v treťom ročníku na bratislavskom gymnáziu Ivana Horvátha v bilingválnej sekcii s ruským jazykom. Jazyky mi boli zo všetkých predmetov vždy najbližšie. S výberom vysokej školy mi poradil môj mentor Dávid Lupták, odporučil mi Žilinskú univerzitu v Žiline. Môžem tam vyštudovať za profesionálneho pilota lietadla, ktorým som vždy chcel byť, a zároveň tam môžem študovať aj odbor ekológie.

Mohlo by vás zaujímať:

_________________________________________________________________________

Vzdelávací program Spojme hlavy realizujeme v rámci projektu Mladí komunitní lídri. Projekt Mladí komunitní lídri je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Projekt finančne podporila aj Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group.