logo Nadácia pre deti Slovenska
...aby sa život detí menil k lepšiemu
 
Aktuality PODNETY NDS K NÁVRHU ZÁSAD NOVELIZÁCIE ZÁKONOV PODNETY NDS K NÁVRHU ZÁSAD NOVELIZÁCIE…

Ministerstvo školstva v súčasnosti plánuje zmeny štyroch kľúčových zákonov upravujúcich vzdelávanie v materských, základných a stredných školách. Ide o dôležitú oblasť týkajúcu…

Aktuality Výročná správa za rok 2013 Výročná správa za rok 2013

Uplynulý rok bol opätovne potvrdením faktu, že to, čo deti najviac potrebujú je pozornosť nás dospelých, najmä rodičov. Ak budeme deťom načúvať, vytvárať im podmienky, aby mohli rásť…

Aktuality Zahraniční Slováci deťom Zahraniční Slováci deťom

Aby sa životy detí na Slovensku menili k lepšiemu, je potrebné otvoriť sa svetu. Sme veľmi radi, že dnes, na pamätný Deň zahraničných Slovákov, oficiálne spúšťame nový projekt a rozširujeme…

Aktuality Kurzy v detskom domove Hriňová Kurzy v detskom domove Hriňová

Celkom 11 mladých ľudí, pred odchodom z detského domova, sa rozhodlo absolvovať seminár Školy rodinných financií, ktorý im má pomôcť ľahšie sa zorientovať v bežnom živote a nadobudnúť…

Aktuality Nový zákon o verejných zbierkach v platnosti Nový zákon o verejných zbierkach v platnosti

Dnešným dňom, 27. júna 2014, vstúpil do platnosti nový zákon o verejných zbierkach. Národná rada SR ho včera zverejnila v zbierke zákonov Slovenskej republiky. Vznikol z iniciatívy neziskových…

Aktuality Vzdelávame nových lektorov ŠRF Vzdelávame nových lektorov ŠRF

„Vidíme okolo seba ľudí, ktorí sa v 21. storočí nevedia orientovať v potrebných znalostiach – práca s PC a finančná gramotnosť“, odpovedali zhodne noví záujemcovia o kurz Školy rodinných…

Aktuality ČAS SPOZNAŤ VAŠE DIEŤA ČAS SPOZNAŤ VAŠE DIEŤA

Milí rodičia, spoločnosť na mení a menia sa i naše deti a ich potreby. Súčasné deti sú iné ako sme boli my, keď sme boli malí. Sú samostatnejšie, istejšie, majú obrovský potenciál. Pri…

Aktuality Výsledky jarného kola GP Dôvera Výsledky jarného kola GP Dôvera

Nadácia pre deti Slovenska v spolupráci so zdravotnou poisťovňou Dôvera vyhlásila výsledky jarného kola Grantového programu Dôvera. Na základe hodnotenia Výberovej komisie a hlasovania zamestnancov…

Aktuality Poznáme podporené projekty 15. ročníka Hodiny deťom Poznáme podporené projekty 15. ročníka…

Nadácia pre deti Slovenska každoročne k 1. júnu vyhlasuje výsledky grantového programu Hodina deťom. Tak je tomu i teraz a v roku 2014 podporíme z 15. ročníka Hodiny deťom 38 projektov v sume…

Aktuality Deň detí s HUGOM Deň detí s HUGOM

Sviatok detí oslávi aj HUGO. Je kamarátom všetkých detí a teší sa na vás v sobotu, 31. mája, v obchodnom dome KIKA.

Aktuality Tréning koordinátorov Komunity priateľskej deťom Tréning koordinátorov Komunity priateľskej…

V utorok, 27.5.2014 sme v Trnave školili ďalších koordinátorov Komunity priateľskej deťom. Pre úspešné presadenie zmien v komunite v prospech detí a mladých ľudí je však nevyhnutná spolupráca…

Aktuality Hra Milionár učí deti finančne myslieť Hra Milionár učí deti finančne myslieť

Lektori Školy rodinných financií denne pracujú s deťmi na základných školách a stredných školách, nezamestnanými v rámci spoluprác s úradmi práce, rómskymi komunitami, s klientmi arcidiecéznych…

Aktuality Pretvorme tradičné školy na školy 21.storočia Pretvorme tradičné školy na školy 21.storočia

Sme zanietení pre moderné školstvo. Preto sme spojili sily a v piatok, 16. mája 2014, organizujeme konferenciu, ktorou chceme podporiť proces zmeny tradičnej školy na školu 21. storočia.

Aktuality Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky na nákup a dodanie digitálnej techniky podľa Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v rámci projektu „Komunity priateľské deťom“ Blokový grant…

Aktuality Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky bola ukončená. Akceptovali sme ponuku dodávateľa Hotel INKA, v. Clementisa 13, 917 00 Trnava.


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy

Aktuálny výnos Hodiny deťom je 5 302,69 Eur. Ďakujeme.

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog