Školenie pre pedagógov v téme finančnej gramotnosti

Program Poznaj svoje peniaze rozvíja finančnú gramotnosť detí a mladých ľudí v materských, základných a stredných školách.

Viac info ➞