logo Nadácia pre deti Slovenska
...pre lepší život detí
 

 

Aktuality V jarnom kole GP Dôvera podporíme 15 projektov V jarnom kole GP Dôvera podporíme 15 projektov

Nadácia pre deti Slovenska z grantového programu Dôvera podporí 15 projektov, ktoré sa zameriavajú na zlepšenie zdravia a prevenciu pred ochoreniami. Spolu so zdravotnou poisťovňou Dôvera prerozdelí…

Aktuality Reagujeme na novovynárajúce sa potreby detí a mladých ľudí Reagujeme na novovynárajúce sa potreby…

„Mapovanie potrieb detí a mladých ľudí je jedinečným konceptom nastavovania efektívnej podpory organizácií pracujúcich s deťmi a mladými ľuďmi, a nastavovania procesov v komunitách tak,…

Aktuality Naživo proti nenávistným prejavom Naživo proti nenávistným prejavom

Nezisková organizácia Voices sa od roku 2008 podporuje aktívnosť, tvorivosť a otvorenosť myslenia. Využíva na to neformálne vzdelávanie - realizuje kultúrne podujatia, diskusné stretnutia a…

Aktuality Študenti po stopách totality Študenti po stopách totality

Podľa viacerých prieskumov majú obzvlášť mladí ľudia úplný nedostatok informácií o moderných dejinách Slovenska, osobitne o období rokov 1948 – 1989. Nadácia Milana Šimečku sa to snaží…

Aktuality Detské istoty s Linkou detskej istoty Detské istoty s Linkou detskej istoty

Linka detskej istoty zrealizovala projekt, ktorým ovplyvnila postoje verejnosti v témach diskriminácie, rasizmu či homofóbie. Založila Asociáciu liniek pomoci, vydala sa do škôl, aby deťom zaujímavou…

Aktuality O nízkoprahoch na bratislavských sídliskách O nízkoprahoch na bratislavských sídliskách

Mládež ulice realizuje nízkoprahové programy vo viacerých mestských častiach Bratislavy. Vďaka podpore Nórskych fondov sa združeniu podarilo spustiť svoje aktivity v novej lokalite – v mestskej…

Aktuality S Buddym na ceste z detského domova S Buddym na ceste z detského domova

Bratislavské občianske združenie Pro Vida sa prostredníctvom vzdelávacieho programu Buddy venuje rozvoju životných zručností detí a mládeže z detských domovov. Vďaka podpore z Nórskych fondov…

Aktuality Strom pomoci a jeho plody Strom pomoci a jeho plody

Občianskemu združeniu Pomoc ohrozeným deťom pomohli Nórske fondy zvýšiť povedomie o domácom násilí a násilí na deťoch. Prostredníctvom putovnej sochy stromu sa im podarilo osloviť rôzne…

Aktuality Homofóbia sa dá liečiť Homofóbia sa dá liečiť

Podľa prieskumov Agentúry pre základné práva je úroveň homofóbie v slovenskej spoločnosti vysoká. Jedným z najčastejších prostredí, kde ľudia zažívajú predsudky za to, kým sú, je školské…

Aktuality Študenti z Banskej Bystrice získali novú predstavu o financiách Študenti z Banskej Bystrice získali novú…

V Banskej Bystrici v apríli prebehli prvé workshopy programu New Notion (Nová predstava). Lektori z Nadácie pre deti Slovenska hovorili s mladými ľuďmi zo stredných a vysokých škôl neformálne…

Aktuality Hľadáme bežcov do tímu Hodiny deťom Hľadáme bežcov do tímu Hodiny deťom

Zapojte sa do štafetového „hobby“ behu THE RUN SLOVAKIA a podporte verejnú zbierku Hodina deťom. Najdlhší štafetový beh naprieč Slovenskom sa spojí s myšlienkou pomoci druhým.

Aktuality Konferencia EUROCHILDU pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade EÚ Konferencia EUROCHILDU pod záštitou slovenského…

Na konferencii EUROCHILDU “Na právach detí záleží – Prečo Európa potrebuje investovať do detí” bude jej záverečné zasadnutie pod záštitou predsedníctva SR v Rade Európskej únie.

Aktuality Rešpekt a dôvera, ktorú sme dali deťom, sa nám vráti, keď budú dospelí Rešpekt a dôvera, ktorú sme dali deťom,…

Rešpekt a dôvera spájajú takmer tridsiatku projektov, ktoré prispeli k posilneniu ohrozených skupín detí, mládeže a k ich vyššej účasti na dianí v spoločnosti. Tieto projekty, ktoré v…

Aktuality Spolu dokážeme viac! Komunitné centrum v Nesvadoch Spolu dokážeme viac! Komunitné centrum…

Organizáciu YMCA Nesvady začali ľudia v obci oslovovať s tým, že by potrebovali pomoc v rôznych oblastiach ich života. YMCA sa preto rozhodla otvoriť komunitné centrum, v ktorom poskytuje poradenské…

Aktuality Dobrovoľnícka škola Dobrovoľnícka škola

Projekt Poď a konaj príťažlivou formou oslovil mladých ľudí, vzbudil v nich záujem o pomoc tým, ktorí pomoc potrebujú, naučil ich ako konkrétne postupovať v dobrovoľníckych aktivitách…


Stante
sa našim
partnerom
aj Vy

Aktuálny výnos Hodiny deťom je 193 509,7 Eur. Ďakujeme.

Nadácia pre deti Slovenska

Nadácia pre deti Slovenska je jedna z najväčších mimovládnych neziskových organizácií s celoslovenskou pôsobnosťou so zameraním na pomoc deťom a mladým ľuďom.

Novinky na email

Zaregistrujte vašu e-mailovú adresu a dostávajte občasné informácie o nových výzvach a vyhláseniach nadácie.

Spojte sa s nami
Created by Krea
Blog
Donate
Vyplňte formulár v päte stránky.
Navštívte nás aj na facebook
Donate

Portál

Newsletter

Blog