Programy Spojme hlavy

Spojme hlavy

Ročný vzdelávací program pre mladých komunitných lídrov od 15 do 25 rokov

Chceme, aby mladí aktívni lídri a líderky poznali nové spôsoby uvažovania a riešenia problémov komunít, v ktorých žijú.

celý názov projektu: Mladí komunitní lídri

doba realizácie projektu: september 2020 – august 2023 (3 ročníky programu)

Komplexný ročný vzdelávací program Spojme hlavy pozostával z:

 • 3 víkendových tréningov (školení)
 • 1 letnej školy
 • podpory mentorov a mentoriek (odborníkov na rôzne témy) z celého Slovenska
 • finančnej podpory na vlastný absolventský komunitný projekt vo výške 500 eur
 • sieťovania s podobne aktívnymi mladými ľuďmi z celého Slovenska

Čomu sme sa na víkendových stretnutiach venovali:

 • 1.tréning: Rozvoj líderských zručností bol zameraný na identifikáciu životných zručností, spätnú väzbu, rešpektujúcu komunikáciu a mapovanie potrieb svojej komunity
 • 2.tréning: Ako funguje komunita a samospráva bol zameraný na prácu so samosprávou a prácu v komunite, ale aj príklady dobrej praxe a ako funguje networking s ďalšími komunitnými iniciatívami
 • 3.tréning: Tvorba a implementácia projektov, spolupráca s mentormi bol zameraný na projektové riadenie a medializáciu projektov, ale aj na zoznámenie sa s mentormi

Ak vás zaujíma, ako víkendové školenia s nami vyzerali, prečítajte si o nich napríklad tu:

 • V Trenčíne sme debatovali o tom, ako dotiahnuť projekt od inicializačnej fázy až k implementácii a k evaluácii
 • V Bratislave sme mladým lídrom ukázali, že samospráva môže byť dôležitým partnerom ich dobrých nápadov
 • V Banskej Bystrici sme sa rozprávali o zručnostiach lídrov a líderiek

1. ročník programu Spojme hlavy 2020/2021

Prvý ročník programu Spojme hlavy na prelome rokov 2020 a 2021 silno poznačila pandémia ochorenia Covid-19, spoznávanie sa aj vzdelávanie preto lektori rovno presunuli do online priestoru. Aj napriek tomu dotiahlo svoje projekty do konca 24 z 25 mladých ľudí z celého Slovenska – 13 chlapcov a 11 dievčat z mesta aj z vidieka. V prvom ročníku dominovali témy projektov z oblastí revitalizácie, podpory komunitných aktivít napríklad na športovisku či v záhrade, ale pracovalo sa aj v online priestore – na tvorbe informačného portálu pre stredoškolákov a s deťmi z rómskej komunity na Bratislavskej ulici v Žiline.

Napríklad Riccardo Belloni sa s neformálnou skupinou mladých ľudí združených pod názvom Kožare z obce Cabov rozhodli, že chcú Cabov a Slanské vrchy, ktoré ho obklopujú, skrášliť pre turistov i pre miestnych. Preto zmapovali sieť lesných studničiek, zistili, aká je kvalita vody v nich a tri z nich aj opravili. V revitalizácii pokračujú dodnes.

V Lehote pri Nitre sa zas Matúš Lisy s veľkou finančnou pomocou samosprávy postaral o workoutové ihrisko. V exteriéri nebolo k dispozícii žiadne ihrisko alebo konštrukcia, na ktorých by mohli mladí či dospelí cvičiť a posilňovať. Matúš napokon predložil svoj projektový zámer na verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré mu na ihrisko prispelo sumou 5 000 eur. Dnes je súčasťou obecného zastupiteľstva aj on, pôsobí ako nezávislý poslanec.

2. ročník programu Spojme hlavy 2021/2022

Svoje projekty dokončilo v rámci 2. ročníka programu Spojme hlavy 15 dievčat a 8 chlapcov. Zaujímavosťou je, že ich priemerný vek bol len 18 rokov. Aj oni sa venovali najmä témam revitalizácie verejných priestorov a budovaniu komunity, ale neopomenuli ani životné prostredie, vzdelávanie a kultúru. Organizovali workshopy o finančnej gramotnosti s dôrazom na investovanie pre študentov gymnázií, prehlbovali vzťah k tradícii folklóru s malými deťmi aj s dospelými, budovali náučné chodníky aj workoutové ihriská.

Napríklad Ema z Bratislavy – keď sa zapojila do nášho programu Spojme hlavy, bola v maturitnom ročníku a veľmi sa zaujímala o informatiku a filozofiu. Na nedostatok umenia a kultúry v mestskej časti Devínska Nová Ves, kde žije, sa rozhodla aktívne zareagovať svojím projektom. Na Námestí Jána Kostru zorganizovala 29. mája 2022 výstavu s názvom Načo je nám umenie.

Ilavčanky Dominika a Zuzka sa rozhodli, že v Gymnáziu v Dubnici nad Váhom, kde študovali, prerobia v rámci svojho komunitného projektu školskú klubovňu pre ďalšie generácie študentov. Steny sú tam od grafitov a odkazov absolventov. Volajú ich steny plné histórie. Už majú za sebou swap oblečenia, fundraising aj zháňanie materiálu a nábytku, aby bola klubovňa pre študentov útulným miestom. Veríme, že ich klubovňa ešte stále funguje.

3. ročník programu Spojme hlavy 2022/2023

Posledný 3. ročník programu Spojme hlavy absolvovalo 13 dievčat a 13 chlapcov. Aj títo mladí ľudia sa venovali najmä témam, ako sú ochrana životného prostredia, revitalizácia nevyužívaných plôch a miest, vzdelanie či kultúra. Organizovali školské festivaly, vymýšľali stolné hry o svojej rodnej obci, budovali online či offline knižnice, ale šírili aj osvetu ochrany starých oravských stromov pred vyrúbaním.

Napríklad Tibor Mitro a Naty Baničová vytvárajú v špeciálnych školách, nateraz v Košiciach, krajšie zelené miesta, bylinkové záhrady, pocitové chodníky aj záhony. V jednej košickej škole sa im to už dokonca podarilo. Vďaka tomu, že sa v roku 2022 zapojili do nášho programu Spojme hlavy, sa im podarilo získať grant na projekt aj od ďalšieho donora.

Takí Karol Končok a Šimon Gajdoš (na fotografii vľavo) zas na Gymnáziu Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici premenili nevyyužívanú miestnosť na učebňu informatiky s možnosťou 3D tlače. Pripravili k tomu dokonca aj metodické materiály pre svojich pedagógov a pedagogičky.

V rámci posledného 3. ročníka programu Spojme hlavy sme zorganizovali aj festival príležitostí pre mladých ľudí, ktorý sme nazvali FEST Spojme hlavy. Konal sa vo štvrtok 22. júna v Banskej Bystrici v Záhrade – v Centre nezávislej kultúry. Pozvali sme naň základné, stredné školy a, samozrejme, aj verejnosť. Súčasťou programu pre mladých ľudí boli okrem iného tri diskusie o dôležitých témach: ochrana prírody, slušnosť a občiansky aktivizmus. Ich súčasťou, ako hostia a hostky, boli aj naši absolventi absolventky programu Spojme hlavy. Viac sa festivale dozviete TU. Diskusie si zas môžete pozrieť na našom Youtube kanáli TU.

Kde na Slovensku sme s mladými ľuďmi tri roky spájali hlavy?

A čo si o našom programe Spojme hlavy myslia mladí ľudia, ktorí sa ho zúčastnili?

Zoznam všetkých publikovaných rozhovorov a video-reportáží s mladými komunitnými lídrami a líderkami z programu Spojme hlavy

Dvakrát sme boli hosťami v podcaste Dá sa to Svet podľa Gabiky:

Naše texty v Denníku N

Lektori/ lektorky a mentori/mentorky

Lektorom a lektorkou programu boli dlhoroční spolupracovníci našej Nadácie pre deti Slovenska – Aneta Chlebničanová a Slávo Pačuta. Medzi jednotlivými školeniami, ktoré sa vždy konali v septembri, novembri a v januári, pracovali účastníci a účastníčky programu Spojme hlavy na konkrétnych zadaniach od lektorov, ktoré súviseli s obsahom jednotlivých školení, napríklad mapovali potreby komunity alebo komunikovali s miestnou samoprávou. Prostredníctvom týchto školení sme sa snažili pomôcť im lepšie spoznať miestnu komunitu a jej potreby. Boli tiež základom pre ich vlastné absolventské projekty.

Účastníkom a účastníčkam programu sa pravidelne a vždy, keď to potrebovali, venovali mentori a mentorky. Sú to skúsení občianski aktivisti a aktivistky z celého Slovenska – niektorí roky pracujú s deťmi a mládežou, iní sa venujú rozvoju kultúry či športu, alebo dokonca budovaniu verejných priestorov priateľských k deťom a mladým ľuďom. Konzultovať svoje nápady, aktivity a projekty tak mohli mladí ľudia s niekým, komu je blízky región, z ktorého pochádzajú, ale aj s niekým, kto sa prakticky venuje oblasti ich záujmov. Toto sú oni:


Karin Andrášiková

Je terénna sociálna pracovníčka v OZ Mládež ulice. Od roku 2011 sa venuje práci s mládežou, rodinami a komunitami zo sociálne znevýhodneného, ale aj sídliskového prostredia. Spoločne so svojimi kolegami a kolegyňami stojí za projektom Starej jedálne, komunitno-mládežníckeho centra v bratislavskej Rači. Má vyštudovanú sociálnu prácu a psychológiu so zameraním na arteterapiu.


Andrea Kosírová Hugáňová

Vyštudovala sociálnu prácu v Nitre a už viac ako 15 rokov sa venuje profesii sociálnej pracovníčky. Zameriava sa najmä na poradenstvo a prácu s ľuďmi, ktorí sa správajú rizikovo, napríklad užívatelia drog. Robila projektovú manažérku pre Nitriansku komunitnú nadáciu a aktuálne pôsobí ako programová manažérka pre Združenie STORM a pre Nitrianske centrum dobrovoľníctva. Teší ju, keď ľudia okolo nej pozerajú na problémy skôr ako na výzvy a hľadajú kreatívne riešenia, no pritom nestrácajú zmysel pre humor.


Peter Kulifaj

Od roku 2004 pôsobí v organizácii Mládež ulice. Dlhé roky sa venoval priamej práci s mladými ľuďmi. Participoval na vzniku viacerých terénnych nízkoprahových programov organizácie, isté obdobie bol predsedom Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. V súčasnosti sa okrem iného zameriava aj na manažment procesov v organizácii, časový manažment či nastavovanie udržateľného financovania aktivít. Jeho práca ho stále baví a veľmi rád sa bude podieľať na uskutočňovaní tvojich nápadov.


Dávid Lupták

Spoluorganizuje medzinárodné stretnutie parkouristov v Banskej Bystrici s názvom Parkour Meeting Banská Bystrica, s ktorým sa niekoľkokrát úspešne zapojil do grantových výziev O2 Think Big či YouthBank MaGNeT Komunitnej nadácie Zdravé mesto. Ako lektor už pomáhal s projektom O2 Think Big School – s mladými vymýšľal nové nápady. Sám je zanietený dobrovoľník, no v práci s dobrovoľníkmi sa angažuje prevažne na bežeckých podujatiach v regióne Banská Bystrica a okolie.


Jana Pavlíková

Je absolventkou odboru Ekológia lesa, jej doménou je rozmanitosť. Venuje sa ochrane prírody, krajiny a životného prostredia. Zachraňovala stromy v meste pred výrubmi aj chránené živočíchy v blízkosti ľudí. Venovala sa ochrane riek pred výstavbou malých vodných elektrární a iných stavieb v rozpore so záujmami prírody. Vyzná sa v procesoch povoľovania všelijakých stavieb a činností s vplyvom na životné prostredie. Tiež vie poradiť pri plánovaní verejných priestranstiev alebo pri pripomienkovaní územných plánov a ovplyvňovaní toho, ako bude vyzerať mesto či dedina. Je aktívna cyklistka a vehementne tento typ dopravy propaguje. Okrem toho sprevádza turistov po Slovensku, stará sa o jedno dieťa a štyroch psov. 


Mária Radváková

Skúsenosť v logistike a IT sektore ju priviedla k štúdiu medzinárodných vzťahov a následne k práci humanitárnej pracovníčky v Tanzánii, Pakistane, Afganistane, Gruzínsku, na Ukrajine a v Grécku. V súčasnosti sa v rodnom Humennom venuje posilňovaniu občianskej spoločnosti, advokácii participácie občanov na rozhodovaní o veciach verejných, je konzultantkou pre neziskové organizácie, mentorkou a členkou mestskej komisie mládeže a tretieho sektora. Svoje skúsenosti s komunitami zúročuje aj v rámci pomoci malým obciam do 50 obyvateľov. Všetky sú jej srdcu blízke, tá naj je však pre ňu obec Oľšinkov v okrese Medzilaborce, kde má svoje korene a pobočku Coworkingu Švejkova štreka. Leží jej na srdci budúcnosť malých obcí, o ktorých je presvedčená, že prežijú, budúcnosť mesta Humenné a celej našej spoločnosti. Verí v mládež.


Ivan Siláči

Ako dobrovoľník a aktivista začal v Lučenci, odkiaľ pochádza, pôsobiť v roku 2011. Inšpiráciou mu boli všetci tí, ktorí verili, že zostať na Slovensku a v regióne, z ktorého človek pochádza, sa oplatí. Túžil aktívne meniť a pretvárať veci okolo seba. Ako architekt sa dnes venuje tvorbe verejných priestorov, odhaľovaniu pamäti miest a zapájania komunít, vrátane detí a mladých ľudí, do plánovacích procesov. Je konzultantom strategických plánov a metodík, ale aj poslancom Mestského zastupiteľstva v Lučenci. Okre toho vedie občianske združenie YOUNG FOLKS LC.


Marianna Stančoková

Je zakladateľkou občianskeho združenia RosArt, ktoré sa aktívne venuje rozvoju kultúrnej, umeleckej a komunitnej klímy v Ružomberku a v jeho okolí. Združenie prevádzkuje aj Ružomberské divadlo RosaThea a Divadelné štúdio RosArt, v ktorom Marianna pôsobí ako režisérka a dramaturgička. Jej vášňou je divadlo, rada realizuje najrôznejšie nápady (Zóna bez peňazí, konverzačný klub španielskeho jazyka HispanofilClub, divadelné a literárne workshopy, lampiónové sprievody a podobne). Rada sa učí všetko nové, pláva, veľa sa smeje – je dospelák v koži tínedžéra.


Viktor Teru 

Aktuálne pracuje ako národný facilitátor medzinárodnej nadácie Roma Education Fund na Slovensku a pôsobí ako poradca pani prezidentky SR v poradnom orgáne pre menšiny, kde zastupuje rómsku národnostnú menšinu. Niekoľko rokov pôsobil ako mentor, tréner neformálneho vzdelávania, venoval som sa sociálnym témam, aktivizmu a fundraisingu, ale jeho srdcovkou je stále práca s mládežou. Je spoluorganizátorom niekoľkých mládežníckych výmenných programov, kde mal možnosť zoznámiť sa mladými ľuďmi z celej Európy. Ovláda štyri jazyky a rád robí nové veci, ktoré ho môžu obohatiť a rozvíjať.


Péter Urbán

Péter vyštudoval pedagogiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v odbore nemecký jazyk a história, doktorát zase získal z germanistiky. Je jedným zo zakladateľov neziskovej organizácie TANDEM, Do roku 2017 pôsobil na Univerzite Komenského, dnes je jeho hlavným zamestnaním práve organizácia TANDEM, kde pôsobí ako tréner, kouč a mediátor. Je otcom dvoch chlapcov. Pochádza z Gemera, maturoval na fiľakovskom gymnáziu, teraz žije v Komárne. Má rád ľudí, knihy a futbal. V takomto poradí. Táto veta mu veľakrát chodí po rozume: If you want to be happy, be. V tomto chce pomôcť aj druhým. Aby našli svoje šťastie. Myslí si, že k nemu vedie cesta sebapoznania.


Vzdelávací program Spojme hlavy realizujeme v rámci projektu Mladí komunitní lídri. Projekt Mladí komunitní lídri je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Projekt finančne podporila aj Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group.

acf slovakia


Kalendár

K tomuto programu nie je priradená žiadna udalosť.