Programy Spojme hlavy!

Spojme hlavy!

Podporujeme novú generáciu mladých občianskych aktivistov, ktorým záleží na mieste, v ktorom žijú.

Prihlás sa do 3. ročníka SPOJME HLAVY a staň sa mladým komunitným lídrom a líderkou

Máš 15-25 rokov a chceš zlepšiť svoje okolie? Máš nápad, no nevieš ako na to? Tak spojme hlavy! Prihlás sa do konca júna 2022 do nášho programu Spojme hlavy a staň sa súčasťou zmeny v tvojom meste, obci či dedine. Čakajú ťa školenia, podpora mentorov, výmena skúseností s inými aktívnymi ľuďmi, ale aj finančná podpora 500 eur na tvoj projekt.

Kedy, kde a ako spojíme hlavy?

PRIHLÁS SA TU, buď sám/sama alebo vo dvojici.

Všetky náklady na účasť v projekte, vrátane cestovného, ubytovania a stravy ti plne hradíme my. Okrem toho ti ponúkame komplexný vzdelávací program na celý školský rok 2022/2023, ktorý pozostáva z:

 • 3 školení (termíny budú v septembri a v novembri 2022 a v januári 2023)
 • 1 letnej školy (júl 2023)
 • podpory mentorov z celého Slovenska a rôznych zameraní
 • finančnej podpory pre vlastný absolventský projekt do výšky 500 eur
 • siete podobne aktívnych mladých ľudí z celého Slovenska

Konečný termín na zaslanie prihlášok je 30. jún 2022. Následne komisia pozostávajúca zo zástupcov nadácie a budúcich mentorov vyberie zo záujemcov 26 mladých ľudí – nových účastníkov 3. ročníka programu Spojme hlavy. Možno budeš medzi nimi aj ty.

O zaradení do programu ťa budeme informovať v júli 2022. Pri výbere budeme zohľadňovať geografické pokrytie celého Slovenska, zastúpenie mladých ľudí tak z miest ako aj z obcí, a rovnosť šancí všetkých mladých ľudí (bez ohľadu na znevýhodnenia, ktoré ti do života vstúpili).

Cieľom Spojme hlavy je…

…podporiť novú generáciu mladých občianskych aktivistov, ktorým záleží na mieste, v ktorom žijú a chcú ho zlepšovať a realizovať v ňom svoje nápady, ktoré majú pozitívny vplyv na miestnu komunitu, obyvateľov obce, mesta alebo na životné prostredie.

Obsah školiacich aktivít (čo sa spolu za rok naučíme?)

 • rozvoj tvojho líderského potenciálu a životných zručností
 • porozumenie fungovaniu samosprávy a rozhodovacích procesov v nej
 • práca s komunitou a zapájanie ľudí do spolupráce
 • tvorba a realizácia komunitných aktivít a projektov
 • príklady dobrej praxe komunitných aktivít z celého Slovenska

Chceme, aby si po skončení programu Spojme hlavy poznal/a nové spôsoby uvažovania a riešenia problémov.

Kto budú tvoji lektori/ lektorky a mentori/mentorky

Lektormi programu sú dlhoroční spolupracovníci našej Nadácie pre deti Slovenska – Aneta Chlebničanová a Slávo Pačuta. Medzi jednotlivými školeniami v septembri, novembri a januári budeš ty a ostatní účastníci Spojme hlavy pracovať na konkrétnych zadaniach od lektorov, ktoré súvisia s obsahom jednotlivých školení.

Prostredníctvom týchto školení pomôžeme tebe aj ostatným lepšie spoznať miestnu komunitu a jej potreby. Sú tiež základom pre vlastné absolventské projekty mladých komunitných lídrov – to si ty. Nimi budete riešiť konkrétnu situáciu „u vás doma“ a zapájať do ich realizácie aj členov komunity.

 • Ak ťa zaujíma, ako také školenia s nami vyzerajú, prečítaj si tento krátky text z prvého školenia 2. ročníka programu Spojme hlavy TU.

Tebe a ostatným účastníkom programu sa budú pravidelne a vždy, keď to budeš potrebovať, venovať mentori. Sú to skúsení občianski aktivisti z celého Slovenska – niektorí roky pracujú s deťmi a mládežou, iní sa venujú rozvoju kultúry či športu, alebo dokonca budovaniu verejných priestorov priateľských k deťom a mladým ľuďom. Konzultovať svoje nápady, aktivity a projekty tak budeš môcť s niekým, komu je blízky región, z ktorého pochádzaš, ale aj s niekým, kto sa prakticky venuje oblasti tvojich záujmov.  Tu sú:


Karin Andrášiková

Je terénna sociálna pracovníčka v OZ Mládež ulice. Od roku 2011 sa venuje práci s mládežou, rodinami a komunitami zo sociálne znevýhodneného, ale aj sídliskového prostredia. Spoločne so svojimi kolegami a kolegyňami stojí za projektom Starej jedálne, komunitno-mládežníckeho centra v bratislavskej Rači. Má vyštudovanú sociálnu prácu a psychológiu so zameraním na arteterapiu.


Andrea Kosírová Hugáňová

Vyštudovala sociálnu prácu v Nitre a už viac ako 15 rokov sa venuje profesii sociálnej pracovníčky. Zameriava sa najmä na poradenstvo a prácu s ľuďmi, ktorí sa správajú rizikovo, napríklad užívatelia drog. Robila projektovú manažérku pre Nitriansku komunitnú nadáciu a aktuálne pôsobí ako programová manažérka pre Združenie STORM a pre Nitrianske centrum dobrovoľníctva. Teší ju, keď ľudia okolo nej pozerajú na problémy skôr ako na výzvy a hľadajú kreatívne riešenia, no pritom nestrácajú zmysel pre humor.


Peter Kulifaj

Od roku 2004 pôsobí v organizácii Mládež ulice. Dlhé roky sa venoval priamej práci s mladými ľuďmi. Participoval na vzniku viacerých terénnych nízkoprahových programov organizácie, isté obdobie bol predsedom Slovenskej komory sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce. V súčasnosti sa okrem iného zameriava aj na manažment procesov v organizácii, časový manažment či nastavovanie udržateľného financovania aktivít. Jeho práca ho stále baví a veľmi rád sa bude podieľať na uskutočňovaní tvojich nápadov.


Dávid Lupták

Spoluorganizuje medzinárodné stretnutie parkouristov v Banskej Bystrici s názvom Parkour Meeting Banská Bystrica, s ktorým sa niekoľkokrát úspešne zapojil do grantových výziev O2 Think Big či YouthBank MaGNeT Komunitnej nadácie Zdravé mesto. Ako lektor už pomáhal s projektom O2 Think Big School – s mladými vymýšľal nové nápady. Sám je zanietený dobrovoľník, no v práci s dobrovoľníkmi sa angažuje prevažne na bežeckých podujatiach v regióne Banská Bystrica a okolie.


Jana Pavlíková

Je absolventkou odboru Ekológia lesa, jej doménou je rozmanitosť. Venuje sa ochrane prírody, krajiny a životného prostredia. Zachraňovala stromy v meste pred výrubmi aj chránené živočíchy v blízkosti ľudí. Venovala sa ochrane riek pred výstavbou malých vodných elektrární a iných stavieb v rozpore so záujmami prírody. Vyzná sa v procesoch povoľovania všelijakých stavieb a činností s vplyvom na životné prostredie. Tiež vie poradiť pri plánovaní verejných priestranstiev alebo pri pripomienkovaní územných plánov a ovplyvňovaní toho, ako bude vyzerať mesto či dedina. Je aktívna cyklistka a vehementne tento typ dopravy propaguje. Okrem toho sprevádza turistov po Slovensku, stará sa o jedno dieťa a štyroch psov. 


Mária Radváková

Skúsenosť v logistike a IT sektore ju priviedla k štúdiu medzinárodných vzťahov a následne k práci humanitárnej pracovníčky v Tanzánii, Pakistane, Afganistane, Gruzínsku, na Ukrajine a v Grécku. V súčasnosti sa v rodnom Humennom venuje posilňovaniu občianskej spoločnosti, advokácii participácie občanov na rozhodovaní o veciach verejných, je konzultantkou pre neziskové organizácie, mentorkou a členkou mestskej komisie mládeže a tretieho sektora. Svoje skúsenosti s komunitami zúročuje aj v rámci pomoci malým obciam do 50 obyvateľov. Všetky sú jej srdcu blízke, tá naj je však pre ňu obec Oľšinkov v okrese Medzilaborce, kde má svoje korene a pobočku Coworkingu Švejkova štreka. Leží jej na srdci budúcnosť malých obcí, o ktorých je presvedčená, že prežijú, budúcnosť mesta Humenné a celej našej spoločnosti. Verí v mládež.


Ivan Siláči

Ako dobrovoľník a aktivista začal v Lučenci, odkiaľ pochádza, pôsobiť v roku 2011. Inšpiráciou mu boli všetci tí, ktorí verili, že zostať na Slovensku a v regióne, z ktorého človek pochádza, sa oplatí. Túžil aktívne meniť a pretvárať veci okolo seba. Ako architekt sa dnes venuje tvorbe verejných priestorov, odhaľovaniu pamäti miest a zapájania komunít, vrátane detí a mladých ľudí, do plánovacích procesov. Je konzultantom strategických plánov a metodík, ale aj poslancom Mestského zastupiteľstva v Lučenci. Okre toho vedie občianske združenie YOUNG FOLKS LC.


Marianna Stančoková

Je zakladateľkou občianskeho združenia RosArt, ktoré sa aktívne venuje rozvoju kultúrnej, umeleckej a komunitnej klímy v Ružomberku a v jeho okolí. Združenie prevádzkuje aj Ružomberské divadlo RosaThea a Divadelné štúdio RosArt, v ktorom Marianna pôsobí ako režisérka a dramaturgička. Jej vášňou je divadlo, rada realizuje najrôznejšie nápady (Zóna bez peňazí, konverzačný klub španielskeho jazyka HispanofilClub, divadelné a literárne workshopy, lampiónové sprievody a podobne). Rada sa učí všetko nové, pláva, veľa sa smeje – je dospelák v koži tínedžéra.


Viktor Teru 

Aktuálne pracuje ako národný facilitátor medzinárodnej nadácie Roma Education Fund na Slovensku a pôsobí ako poradca pani prezidentky SR v poradnom orgáne pre menšiny, kde zastupuje rómsku národnostnú menšinu. Niekoľko rokov pôsobil ako mentor, tréner neformálneho vzdelávania, venoval som sa sociálnym témam, aktivizmu a fundraisingu, ale jeho srdcovkou je stále práca s mládežou. Je spoluorganizátorom niekoľkých mládežníckych výmenných programov, kde mal možnosť zoznámiť sa mladými ľuďmi z celej Európy. Ovláda štyri jazyky a rád robí nové veci, ktoré ho môžu obohatiť a rozvíjať.


Péter Urbán

Péter vyštudoval pedagogiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v odbore nemecký jazyk a história, doktorát zase získal z germanistiky. Je jedným zo zakladateľov neziskovej organizácie TANDEM, Do roku 2017 pôsobil na Univerzite Komenského, dnes je jeho hlavným zamestnaním práve organizácia TANDEM, kde pôsobí ako tréner, kouč a mediátor. Je otcom dvoch chlapcov. Pochádza z Gemera, maturoval na fiľakovskom gymnáziu, teraz žije v Komárne. Má rád ľudí, knihy a futbal. V takomto poradí. Táto veta mu veľakrát chodí po rozume: If you want to be happy, be. V tomto chce pomôcť aj druhým. Aby našli svoje šťastie. Myslí si, že k nemu vedie cesta sebapoznania.


Vzdelávací program Spojme hlavy realizujeme v rámci projektu Mladí komunitní lídri. Projekt Mladí komunitní lídri je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Projekt finančne podporila aj Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group.


Kalendár

K tomuto programu nie je priradená žiadna udalosť.